Quins avantatges tenen les calderes de vapor industrials de baix NOx?

Les calderes de vapor industrials de baix NOx minimitzen l'impacte mediambiental contaminant l'atmosfera amb menys quantitat de diòxid de nitrogen. Són la millor resposta a la normativa europea sobre emissió de gasos contaminants en instal·lacions de combustió de grandària mitjana <100 mg/Nm3 (Directiva UE 2015/2193 i RD 1042/2017 de 22/12/2017). En el cas de les calderes de baix NOx fabricades per ATTSU arriben fins a valors inferiors a 70 mg/Nm3.

Compten amb cremadors dissenyats especialment per a generar baixa toxicitat en NOx els que es controla la mescla del combustible i l'aire perquè la velocitat en què es forma NOx disminueixi.

En ser calderes pirotubulars, on els fums resultants de la combustió circulen per tubs envoltats pel fluid a escalfar dins de la caldera, compten amb múltiples avantatges, entre elles les següents:

-             Poden funcionar amb biogàs, gas natural, GLP, gasoil i fuelóleo.

-             Compten amb un alt títol de vapor.

-             Són de combustió pressuritzada completament refrigerada per aigua.

-             Les turbohélices del feix tubular augmenten el coeficient de transmissió de calor per convecció.

Contacte
Newsletter

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis i la seva experiència mentre visita el nostre web.