Aplicacions

Indústria tèxtil

Les calderes industrials d’ATTSU tenen múltiples aplicacions dins de la indústria tèxtil. L'escalfament mitjançant vapor s'empra al llarg de tota la cadena productiva de filats, teixits o articles confeccionats, tant durant la fabricació, com durant el seu tractament. Com per exemple la rentada, blanqueig, assecat, tint, fixació, engomat, estampació, planxat, etc. són alguns dels processos de la indústria tèxtil que requereixen de vapor i altes temperatures generades mitjançant equips com els que dissenyem i fabriquem en ATTSU.

 

Segons el procés quin sigui el procés que es porta a terme, es requereix major o menor quantitat de vapor o calor. Dels processos propis del sector tèxtil, el del tintat és el que més vapor necessita. La fixació del color en les fibres es realitza mitjançant diferents tipus de màquines, banyeres, autoclaus, etc. submergint les fibres en el tint i elevant la temperatura d'aquest fins a altes temperatures i pressions. El vapor que procedeixen les calderes ATTSU, circulant a través de bescanviadors o directament, és el que s'utilitza en aquest procés. Una vegada realitzada la fixació del tint, els processos següents d'esbandit i assecat també es realitzen mitjançant la calor procedent de la caldera.

Un altre dels moments fonamentals en els quals s'aplica calor en forma de vapor és l'anomenat termofixat de l'entretela. Gràcies a ell s'evita que els teixits puguin encongir o perdre qualitats quan se sotmeten a una sublimació o durant tractaments secs i humits.

Contacte
Newsletter