Aplicacions

Indústria dels olis industrials i lubricants

El vapor de les nostres calderes ATTSU s'utilitza durant els processos de producció de greixos i olis industrials, des de l'extracció, esterilització i escalfament.

Productes recomanats

Les nostres calderes de vapor més utilitzades pels nostres clients d'aquest sector són:

FT Vertical

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil

La caldera ATTSU FT és un generador d'oli tèrmic, en execució vertical, de tres passos de fums, d'alta eficiència tèrmica.

FT Horitzontal

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil

La caldera ATTSU FT és un generador d'oli tèrmic, en execució horitzontal, de tres passos de fums, d'alta eficiència tèrmica.

FTE

Elèctrica

La caldera de fluid tèrmic elèctrica ATTSU FTE utilitza com a energia tèrmica l'electricitat, transformada en calor mitjançant resistències elèctriques submergides en el fluid tèrmic, amb rendiments tèrmics molt elevats

Contacte
Newsletter