Aplicacions

Indústria química

Les calderes de vapor d’ATTSU s'utilitzen en una gran quantitat de processos de producció i elaboració de productes en la indústria química, des de l'escalfament, emulsió, rectificació, assecat, extracció, etc.

L'aplicació del vapor d'aigua com a font d'aplicació de calor en l’elaboració i transformació de productes en les plantes químiques, comporta diversos avantatges. Entre elles destaquen que sigui un agent calefactor, natural, no contaminant, innocu, incombustible, reutilitzable, etc.

Moltes de les calderes de vapor d’Attsu que ens encarreguen per a la indústria química estan dotades d'un doble sistema d'aprofitament de calor, recuperant l'energia dels gasos de combustió. Aquesta energia sobrant serveix per a dur a terme el preescalfament de l'aigua d'alimentació de la pròpia caldera, i al mateix temps, de l'aire de combustió que requereix el cremador. Amb aquest sistema dual d'aprofitament, el rendiment total de la caldera pot passar del 99% durant tot el procés.

 

Són tres els tipus de calderes de vapor d’Attsu que més s'utilitzen en la indústria química:

- la GE INOX: una caldera elèctrica totalment inoxidable amb una potència tèrmica de 15 kW a 5.000 kW. (l'escalonament pot ser de fins a 10 etapes), estan pensades per a consums petits i mitjans i amb disponibilitat d'energia elèctrica suficient.

- la H: una caldera pirotubular de tres passos de fums, refrigerada per aigua amb una producció de vapor de 2.000 Kg/h fins a 50.000 Kg/h i potències tèrmiques de 1.500 kW fins a 32.500 kW.

- la RL: una caldera pirotubular de tres passos de fums amb inversió de flama que, igual que la H, està dissenyada per a treballar amb Gas natural, GLP, Gasoil, Fuel o Biogàs. Gràcies al volum i altura de la seva cambra de vapor és capaç d'aconseguir un alt rendiment.

Productes recomanats

Les nostres calderes de vapor més utilitzades pels nostres clients d'aquest sector són:

HH

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogàs

Caldera de vapor, pirotubular de tres passos de fums totalment refrigerada per l'aigua de la caldera.

RL

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogàs

Caldera de vapor pirotubular de tres passos de fums amb inversió de flama.

GE INOX

Elèctrica totalment d'inoxidable

La GE INOX és un generador de vapor elèctric, concebut per petits consums de vapor, instal·lacions en ambients nets i subministrament de vapor de gran puresa.

Contacte
Newsletter