Aplicacions

Neteja amb vapor per serveis de transport

El vapor de les nostres calderes ATTSU s'utilitza per a la neteja de cisternes, esterilització, vaporitzat i secat al sector del transport.

Productes recomanats

Les nostres calderes de vapor més utilitzades pels nostres clients d'aquest sector són:

RL

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogàs

Caldera de vapor pirotubular de tres passos de fums amb inversió de flama.

GE

Elèctrica baixa tensió (400 - 690 V)

Caldera de vapor elèctrica que produeix vapor de gran puresa, amb un alt rendiment i produccions de 20 kg/h a 15.000 Kg/h de vapor

ACE

Elèctrica baixa tensió (400 - 690 V)

La ATTSU ACE és una caldera d'aigua calenta elèctrica, concebuda per petits i mitjans consums

Contacte
Newsletter