Aplicacions

Indústria petroquímica

El vapor de les calderes ATTSU té, entre les seves aplicacions, el tractament del petroli per a elaborar els diferents derivats comercials que existeixen, com són la gasolina, el querosè o el combustible dièsel. Juntament amb els escalfadors d'oli tèrmic, les calderes de vapor són equips fonamentals en el sector petroquímic, tant per a tasques com l'escalfament, com per a l'extracció o el fraccionament del cru.

La destil·lació de petroli cru, el craqueig tèrmic, el craqueig catalític, etc. són alguns dels processos habituals en les refineries. Les calderes de vapor industrials produeixen gran part de l'energia tèrmica necessària. En columnes de fraccionament i bescanviadors s'usa com a font de calor el vapor. A més, aquest es pot recuperar i reutilitzar en condensar-se, i també injectar-se per a millorar alguns processos.

Els models d’ATTSU més emprats en la indústria petroquímica són les calderes de vapor pirotubulars de tres passos de fums RL (petites i mitjanes potències) i H (altes potències i pressions.). També la FT, que és un generador de fluid/oli tèrmic de tres passos de fums que treballa en execució vertical i horitzontal, per a aconseguir una alta eficiència energètica. Destaca per tenir un disseny enfocat en l'absorció màxima de calor, pel seu baix nivell de contaminació i pel seu baix cost de manteniment.

Productes recomanats

Les nostres calderes de vapor més utilitzades pels nostres clients d'aquest sector són:

HH

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogàs

Caldera de vapor, pirotubular de tres passos de fums totalment refrigerada per l'aigua de la caldera.

RL

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogàs

Caldera de vapor pirotubular de tres passos de fums amb inversió de flama.

FT Vertical

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil

La caldera ATTSU FT és un generador d'oli tèrmic, en execució vertical, de tres passos de fums, d'alta eficiència tèrmica.

Contacte
Newsletter