Aplicacions

Industria ceràmica

En el sector de la ceràmica, el vapor s'empra bàsicament en la preparació, pastat i premsatge de les argiles i formació de les peces, maons, teules, etc.

La utilització del vapor en aquests processos genera grans avantatges:

-              Menor consum elèctric de la premsa (extrusionadora) (-30%)

-              Menor desgast de les paletes i premsa en general.

-              Menys minvaments en el procés.

-              Major qualitat de les peces.

-              Major rapidesa en l'assecat i precocció.

 

Tots aquests avantatges es poden aconseguir amb la utilització del vapor procedent de les calderes d’ATTSU. Les més utilitzades en aquests processos són els models RL i HH, amb economitzats i combustibles gasoil o gas.

Productes recomanats

HH

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogàs

Caldera de vapor, pirotubular de tres passos de fums totalment refrigerada per l'aigua de la caldera.

RL

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogàs

Caldera de vapor pirotubular de tres passos de fums amb inversió de flama.

CSPM

Biomassa

La caldera CSPM és un generador de vapor, horitzontal, pirotubular amb llar refrigerada per la mateixa aigua de la caldera dissenyada per a qualsevol tipus de biomassa.

Contacte
Newsletter