Aplicacions

Indústria metal·lúrgica

El vapor de les nostres calderes ATTSU s'utilitza en un ampli ventall de processos de producció de metall, des de processos de tractament de metalles, neteja i secat

Productes recomanats

Les nostres calderes de vapor més utilitzades pels nostres clients d'aquest sector són:

HH

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogàs

Caldera de vapor, pirotubular de tres passos de fums totalment refrigerada per l'aigua de la caldera.

RL

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogàs

Caldera de vapor pirotubular de tres passos de fums amb inversió de flama.

HHAS

Gas natural, GLP, Gasoil, Fueloil i Biogas

La HHAS és una caldera d'aigua sobreescalfada, horitzontal, pirotubular.

Contacte
Newsletter